Yksilö-, Duo- ja Pienryhmät

Kuvat: Seppo Alanko @picseeker

Tarjoan tällä hetkellä yksilövalmennusta Kuntokeskus Gymstonella, Espoossa. Valmennusta voidaan toteuttaa myös parin kanssa tai pienryhmässä. Tällöin on kuitenkin tärkeää, että kaikilla on samat tavoitteet, jolloin harjoittelun suunnittelu, toteutus ja mahdollinen muokkaaminen tukee kaikkien kehittymistä. Huomioi kuitenkin, että yksilövalmennuksessa on mahdollisuus saada intensiivinen henkilökohtainen valmennus, joka takaa aina tehokkaamman mahdollisuuden päästä asetettuihin tavoitteisiin. 

Yksilövalmennus
Yksilövalmennus aloitetaan alkuhaastattelulla, jossa kartoitan sinun tilanteesi, tavoitteesi ja haastekohdat. Näiden tietojen saanti on tärkeää, jotta voin rakentaa sinulle miellyttävän, tehokkaan ja tuloksiin tähtäävän harjoitusohjelman.

Parivalmennus
Parivalmennus sopii parhaiten pariskunnille tai ystävyksille, jotka tuntevat toisensa ja pystyvät treenaamaan yhdessä sekä yhteinen treeniaika mahdollistuu helposti. Tavoitteiden ei tarvitse olla täysin yhteneväiset, mutta toisen motivointi voi olla tehokkaampaa tavoitteiden ollessa samankaltaiset.

Pienryhmävalmennus
Pienryhmävalmennus (3 - 5 henkilöä) on taloudellisesti paras vaihtoehto saada korkeatasoista valmennusta. Pienryhmävalmennuksessa on kuitenkin tärkeää, että kaikki hyötyvät valmennuksesta. 

Kehonhuolto- ja liikehallintatestaus

Kehonhuollon tulisi olla osa voimaharjoittelijan viikko-ohjelmaa. Se voi pitää sisällään liikkuvuustuntien esim. joogan harrastamista. Myös erilaiset liikerataa paratantavat huollot mm. mobbailu, venyttely ja tankojumppa ovat kehonhuoltoa. Hyvä kehonhuolto mahdollistaa 1. paremman liikeradan harjoituksessa, 2. tehokkaamman treenin ja 3. voimaharjoittelusta nopeamman palautumisen, minimoiden vammoja.
Lämmittelyssä rullailu ja mobbailu lisäävät elastisuutta. Liikkuvuuden kehittämisessä kannattaa nykytutkimusten mukaan panostaa enemmän dynaamisiin harjoituksiin, kuin pitkiin staattisiin ventyksiin. Ne kannattaa kuitenkin sisällyttää pienemmissä määrin viikottaisiin liikkuvuutta kehittäviin harjoituksiin, vältä niitä kuitenkin ennen treeniä.

Aktivoiva lämmittely

Lämmittely aktivoi kehon yhtenäisiä toimintoja (kineettinen ketju) ja keskivartaloa. Aktivoivan lämmittelyn tärkeys korostuu moninivelliikkeissä esim. kyykyissä, jolloin mahdollistuu parempi liikerata ja pystytään ennaltaehkäisemään vammoja.

Mobbailu ja rullailu

Lämmittelyssä rullailu ja mobbailu lisäävät elastisuutta. Rullan ja pallojen avulla trigger -pisteitä (kipupiste) pystytään laukaisemaan ja lievittämään. 

FasciaMethod ja ProMethod -harjoitukset ja liikkuvuus- ja liikehallintatestit

Vahvempi Versio™ tarjoaa liikehallinta- ja liikkuvuustestausta Pro Method -konseptin avulla, joka on suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä.

🔸ProMe -konsepti on työkalu asiakkaan kokonaisvaltaiseen, tuki- ja liikuntaelinterveyden huomioivaan valmentamiseen
🔸Tavoitteena on parantaa lihastasapainoa, korjata puolieroja ja poistaa harjoittelua häiritsevät kivut ja oireet
🔸Tulosten avulla saat harjoitusohjelman, mikä kehittää heikkouksiasi 

Painonnostonosto

Painonnosto mahdollistaa monipuolisesti voimaominaisuuksien kehittymisen yhdistäen liikkuvuus- ja koordinaatioharjoitukset. Painonnostoliikkeet 1. tempaus ja 2. työntö ovat tunnettuja monen urheilulajin fysiikkavalmennuksesta. Hyvän tekniikan omaksuminen mahdollistaa omassa lajissa paremman fysiikkaharjoittelun, jolloin se mahdollistaa paremman siirtovaikutuksen suoritukseen. Painonnostossa, kuten voimanostossakin on tärkeä jaksottaa kehitettäviä voiman ominaisuuksia, liikkeitä ja energian-tuottojärjestelmiä. Vahvempi Versio™ tarjoaa monipuoliset harjoitteluohjelmat. Jakson eli blokin kesto on 4 - 6 viikko, joka on todettu tutkimusnäyttössä tehokkaaksi aikaväliksi. Kehittävä voimaharjoittelu perustuu ärsykevaihteluun ja monipuoliseen lihasten ja energiantuottojärjestelmien kuormittamiseen.

TiimiPT -valmennukset

Uusi TiimiPT -palvelu optimoi työhyvinvoinnin & maksimoi tuloksentekokyvyn. Tavoitteeni on optimoida yrityksesi tiimin työkyky ja minimoida tuki- ja liikuntaelinongelmat. TiimiPT keskittyykin tiimin fyysisen suorituskyvyn tukemiseen. Sitä kautta tiimisi toimintakyky ja työhyvinvointi lisääntyvät, todistetusti.